Pages Menu
Categories Menu

Formare in psihoterapie psihanalitica

copsi_logo

INSIGHT- Asociatia pentru promovarea psihanalizei teoretice si clinice

organizeaza

FORMARE IN PSIHOTERAPIE PSIHANALITICA

recunoscuta profesional de Colegiul Psihologilor din Romania

 

Inscrierile pentru seria septembrie 2024 se fac incepand cu 15 ianuarie 2024

 

Coordonator: Prof. Univ. Dr. Vasile Dem. Zamfirescu, psihanalist

Prezentare:

Programul de formare in psihoterapie psihanalitica completeaza analiza personala a fiecarui psihoterapeut cu doua componente esentiale: formarea teoretica si supervizarea. Formarea se centreaza pe abordarea psihanalitica relationala ce propune o integrare selectiva a contributiilor valoroase din diferitele teorii psihanalitice pentru care relatia umana e matricea structuranta a personalitatii, principalul factor patogen cand exista distorsiuni in relationarea timpurie, dar si principalul factor curativ in psihoterapie.

Formarea in psihoterapie psihanalitica va cuprinde:

 • Formare teoretica centrata pe abordarea psihanalitica relationala – 500 ore.
 • Seminarii clinice, grupuri de lucru, conferinte, ateliere
 • Supervizare a activitatii clinice: supervizare individuala, supervizare de grup – minim 150 de ore

Obiectivele formarii teoretice:

 • Dobandirea cunostintelor fundamentale de psihoterapie psihanalitica prin explorarea conceptelor psihanalizei relationale
 • Explorarea si intelegerea relatiei terapeutice ca parte esentiala a procesului analitic
 • Oferirea unor elemente de auto-observare si utilizare a contratransferului pentru o mai buna intelegere a pacientului.
 • Informatii actualizate despre cercetarile asupra rezultatelor psihoterapiei si relatiei terapeutice      

 

Formatori:

 • Georgiana Dobrescu CV
 • Catalin Popescu CV
 • Anatol Reghintovschi CV
 • Simona Reghintovschi CV
 • Vasile Dem. Zamfirescu   CV

 

Durata formarii teoretice: 4 ani

Numar maxim de participanti: 30

Taxa de formare teoretica 2024-2025: 500 Ron/luna +TVA

Selectia cursanilor:

 • Sa fie absolventi ai facultatii de psihologie, psihopedagogie, asistenta sociala, medicina, filosofie, teologie. Absolventii facultatilor de filosofie, medicina, pedagogie, asistenta sociala, psihopedagogie speciala, teologie sunt obligati sa completeze formarea universitara cu cursuri si seminarii de psihologie.
 • Sa se afle intr-o analiza personala /psihoterapie psihanalitica cu frecventa de minim 2 sedinte pe saptamana sau sa inceapa o analiza/psihoterapie psihanalitica pe parcursul formarii teoretice
 • Sustinerea unui interviu de evaluare

Inscrieri si detalii: Pentru inscriere, va rugam sa trimiteti un CV insotit de o scrisoare de intentie la adresa de email: formare@insight.org.ro. Interviurile vor fi programate in maxim trei saptamani de la data solicitarii.

Programa de formare:

Denumirea cursului
ANUL I
FREUD – ABORDARE RELATIONALA
PSIHODINAMICA DEZVOLTARII
MECANISMELE DE APARARE. REZISTENTA SI INTERPRETAREA REZISTENTEI
CONTRIBUTII LA APARITIA PSIHANALIZEI RELATIONALE
 PSIHOPATOLOGIE SI PSIHODIAGNOSTIC PSIHANALITIC. PERSONALITATEA NEVROTICA
CADRUL PSIHANALITIC SI FUNCTIILE SALE IN PROCESUL TERAPEUTIC
ANUL II
TEHNICA PSIHANALITICA. TRANSFERUL SI INTERPRETAREA TRANSFERULUI (I SI II)
CONTRATRANSFERUL SI UTILIZAREA CONTRATRANSFERULUI (I)
PSIHOPATOLOGIE SI PSIHODIAGNOSTIC PSIHANALITIC. PERSONALITATILE DEPRESIVE SI MASOCHISTE
 LUCRARI FUNDAMENTALE ALE TEORIEI RELATIONALE – T. OGDEN
INITIEREA PSIHOTERAPIEI PSIHANALITICE. INTERVIUL PRELIMINAR
ANUL III
DIMENSIUNI FUNDAMENTALE ALE RELATIEI ANALITICE
CONTRATRANSFERUL SI UTILIZAREA CONTRATRANSFERULUI (II)
PROCESUL PSIHANALITIC
 KOHUT, PSIHOLOGIA SINELUI SI PSIHOTERAPIA TULBURARILOR NARCISICE
O TEORIE CLINICA RELATIONALA – WINNICOTT
PSIHOSOMATICA
ANUL IV
PSIHANALIZA SI PSIHOTERAPIE PSIHANALITICA
PSIHOPATOLOGIE SI PSIHODIAGNOSTIC PSIHANALITIC. PERSONALITATEA BORDERLINE
 DISTORSIUNI IN CAMPUL ANALITIC. IMPASUL TERAPEUTIC
PSIHANALIZA COPILULUI SI ADOLESCENTULUI
ETICA PRACTICII PSIHOTERAPEUTICE
 CONCEPTUALIZAREA PSIHANALITICA DE CAZ/STAGIU CLINIC
TOTAL: 500 ore de formare teoretica

 

 

CONDIȚII DE ATESTARE A ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE FORMARE ÎN PSIHOTERAPIE PSIHANALITICĂ

 

Asociația Insight va recomanda atestarea în psihoterapie psihanalitică a absolvenților programului de formare în psihoterapie psihanalitică care îndeplineasc următoarele condiții, în funcție de nivelul atesării, și au fost evaluați pozitiv de către comisia de evaluare a formării:

I. Nivelul de psiholog practicant în psihoterapie psihanalitică (numit şi psihoterapeut practicant; sintagmă obligatorie pentru cei atestaţi la acest nivel fără a fi licenţiaţi în psihologie).

a. Psihoterapeut practicant sub supervizare în psihoterapie psihanalitică 

Atestarea la nivel de psihoterapeut practicant sub supervizare presupune ca deja achiziţionate (prin studii universitare):

1800 de ore (cursuri, seminarii, practică şi studiul asociat acestora) care să includă în mod obligatoriu cunoştinţe din domeniile:

– Psihologie generală şi Psihodiagnostic;

– Psihodiagnostic şi evaluare clinică;

– Psihologie clinică şi/sau medicală;

– Consiliere şi psihoterapie;

– Psihiatrie şi/sau Psihopatologie;

– Psihologia sănătăţii şi/sau Psihosomatică;

– Psihologia dezvoltării şi/sau Psihologia clinică a dezvoltării.

Aceste 1800 de ore sunt acoperite de orele cuprinse în baza licenţei în psihologie, sau, prin completarea studiilor cu un pachet de cursuri universitare de specialitate din domeniile mai sus menţionate;

De asemenea sunt necesare:

•   500 de ore de formare complementară, teoretică şi aplicativă în psihoterapie psihanalitică în cadrul Asociației Insight;

•   Un minim de 150 de ore de psihoterapie psihanalitică individuală cu o frecvenţă de minim 2 sedinţe/săptămână. În perioada cât va lucra sub supervizare îşi va continua şi psihoterapia psihanalitică personală.

 

b. Psihoterapeut practicant autonom în psihoterapie psihanalitica (numit şi psihoterapeut practicant autonom)

Atestarea la nivel de psihoterapeut practicant autonom presupune ca prerechizite:

 • Atestatul de psihoterapeut practicant sub supervizare în psihoterapie psihanalitică;
 • 250 de ore psihoterapie psihanalitică individuală cu o frecvenţă de minim 2 sedinţe / săptămână cu unul din formatorii recunoscuţi de Asociația Insight.
 • 150 de ore de supervizare rezultate în urma a doua supervizări cu frecvenţa de o ședință de 45 de minute pe săptămână cu un supervizor recunoscut de Asociația Insight.

a) Este obligatorie o supervizare individuală pentru un pacient care se află într-o terapie de minim 2 sedinţe / săptămână.

b) A doua supervizare poate fi o supervizare individuală pentru un pacient care se află într-o terapie de minim 2 şedinţe / săptămână sau o supervizare de grup pentru un acelaşi tip de pacient, supervizarea de grup avand o durată de minim 2 ani, 4 şedinţe / lună.

 

II. Nivelul de psihoterapeut specialist în psihoterapie psihanalitică (numit şi psihoterapeut specialist; sintagmă utilizată pentru cei atestaţi la acest nivel fără a fi licenţiaţi în psihologie).

Statutul de psihoterapeut specialist în psihoterapie psihanalitică se face după minium cinci ani de la obţinerea statutului de psihoterapeut autonom şi presupune ca prerechizite:

 • Atestatul de psihoterapeut practicant autonom în psihoterapie;
 • 50 de credite în psihoterapie prin participări la cursuri, workshop-uri, conferinţe, publicaţii, pe parcursul a minimum cinci ani de la obţinerea statutului de psiholog practicant autonom în psihoterapie psihanalitică.

 

III. Nivelul de psihoterapeut principal (numit şi psihoterapeut principal, sintagmă utilizată pentru cei atestaţi la acest nivel fără a fi licenţiaţi în psihologie)

Atestarea la nivelul de psihoterapeut principal în psihoterapie se face după minimum cinci ani de la obţinerea statutului de psihoterapeut specialist şi presupune ca prerechizite:

 • Atestatul de psihoterapeut specialist în psihoterapie psihanalitică;
 • Dovada a 50 de credite obţinute după atestarea la nivelul de psiholog specialist în psihoterapie, pe parcursul a minimum 5 ani, prin prin participări la cursuri, workshop- uri, conferinţe, publicaţii etc.

 

Psihoterapeuţii  specialişti în   psihoterapie   pot   deveni formatori, iar psihoterapeuții principali în psihoterapie pot deveni supervizori.

În acest caz este necesară formarea continuă ca supervizor care cuprinde minim:

50 ore de cursuri teoretice sau aplicative în domeniul supervizării în psihoterapie psihanalitică;

50 ore de co-supervizare (cu un supervizor din cadrul Asociației Insight).